D

Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR

Celý článek ...

Informační leták k očkování těhotných proti černému kašli

Celý článek ...

Očkování těhotných proti pertusi

Celý článek ...

Sérologický průkaz pertuse a parapertuse

Celý článek ...

Surveillance pertuse

Celý článek ...