Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Doporučení pro laboratorní diagnostiku dávivého kašle

Jana Zavadilová, Kateřina Fabiánová, Marina Maixnerová, článek v časopise ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2009; 18(1)


Odskok na stránky časopisu