Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR. ”Recommendation for pertussis vaccination in pregnancy for the Czech Republic”. Amendment to the National pertussis immunisation strategy.

Aktualizace doporučení očkování proti pertusi u těhotných z 10.6.2021 – Česká vakcinologická společnost ČLS JEP


Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice – doplnění národní strategie očkování proti pertusi z 8. prosince 2015

Vybraná část: „…Doporučení pro těhotné ženy: Těhotné ženy je doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (Tdap, vakcína s tetanickým toxoidem, se sníženým množstvím difterického toxoidu a acelulární pertusovou složkou) během těhotenství. Nejlepší načasování očkování je od 27. gestačního týdne, vzhledem k maximálnímu přenosu mateřských protilátek do těla plodu. Očkování je doporučeno při každém těhotenství. Ženám, které nebyly očkovány v těhotenství proti pertusi, je doporučeno podání jedné dávky Tdap vakcíny ihned po porodu, aby se minimalizovalo riziko přenosu onemocnění na novorozence. Očkování proti pertusi je bezpečné také pro kojící ženy…..“

Zdroj: https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

Selected part in English: „… Recommendations for pregnant women: Pregnant women are recommended to be vaccinated with a single dose of combined pertussis, diphtheria and tetanus vaccine (Tdap, tetanus toxoid vaccine, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis component) during pregnancy. The best timing of vaccination is from the 27th gestational week, due to the maximum transmission of maternal antibodies to the fetal body. Vaccination is recommended at every pregnancy. Women who have not been vaccinated against pertussis during pregnancy are recommended to receive a single dose of Tdap vaccine immediately after delivery to minimize the risk of transmission to the neonate. Pertussis vaccination is also safe for breastfeeding women ….. “

 

Pouze pro doplnění uvádíme původní doporučení z roku 2015:

NIKO_Doporučení_Pertuse_těhotné_2015

CR_Pertussis_Recommendation_for_pregnant_women