Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Konference „Problematika pertuse“ – prezentace

Program a jednotlivé prezentace z konference „Problematika pertuse“ v pdf publikované se svolením přednášejících autorů

 

Státní zdravotní ústav a Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR

Vás zvou

na jednodenní odbornou konferenci

„Problematika pertuse“

Místo konání: SZÚ Praha, velká posluchárna budovy č. 11

Termín: 15. dubna 2011

PROGRAM

9.30 Ing. Jitka Sosnovcová (ředitelka SZÚ Praha)

Slovo úvodem

9.40 MUDr. Pavla Křížová, CSc. (vedoucí Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ, SZÚ, Praha)

Zahájení konzultačního dne

9.50 MUDr. Kateřina Fabiánová (Odbor epidemiologie infekčních, SZÚ Praha)

Epidemiologie pertuse

Pertuse_prezentace_konference_SZU_2011_KF

11.00-11.20 Občerstvení (káva)

11.25 Prof. Nicole Guiso, (Centre National de Référence de la coqueluche et autres bordetelloses , Institut Pasteur, Francie)

Pertuse a laboratorní diagnostika ve Francii

12.15 Přestávka (oběd)

12.50 Ing. Peter Šebo, CSc.(Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Faktory virulence B. pertussis, mechanismus jejich působení

P_Sebo_MBU_AV_CR_Bordetella_virulence_factor

13.50 Mgr. Jana Zavadilová (NRL pro pertusi a difterii, SZÚ)

Laboratorní diagnostika pertuse

PERTUSE_LABORATORNI_DIAGNOSTIKA_030511

  1. 40Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.

Epidemiologie pertuse svět

Pertuse_prezentace_svet_BK

15.00-15.30

Ukončení konference

Vedoucí akce a kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Fabiánová, tel. 267082445 e-mail: kfabianova@szu.cz

Odborný garant akce: doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.