Laboratorní diagnostika

Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse. Guidelines on laboratory diagnosis of pertussis and parapertussis

Článek shrnuje aktualizovaná doporučení pro laboratorní diagnostiku onemocnění pertuse a parapertuse. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(9): 318–320.


2014_Doporuceni_pro_laboratorni_diagnostiku_pertuse_a_parapertuse