Laboratorní diagnostika

Informace o odběru na kultivační vyšetření – průkaz Bordetella pertusis/parapertussis

Nasofaryngeální výtěr

Podmínky – co nejdříve po vyslovení podezření na pertusi, před zahájením léčby antibakteriálními preparáty, ráno nalačno, vyšetřovaná osoba nesmí před odběrem pít, jíst, kouřit, čistit si zuby, žvýkat žvýkačku.

Odběrová souprava pro kultivační vyšetření: tampón ze syntetické bavlny na drátku s transportním médiem – Amies s aktivním uhlím. Pro poskytnutí odběrové soupravy kontaktujte spolupracující mikrobiologickou laboratoř nebo NRL.

Postup: Před odběrem je vhodné se pacienta dotázat na pocit ucpaného nosu, odebírat z nosního průduchu, který pacient vnímá jako lépe průchodný. Tampón jemně zasouváme přes nosní průduch těsně podél nosní přepážky a po spodní stěně nosní dutiny až k zadní stěně nasofaryngu (pro představu – délka zasunuté části drátku přibližně odpovídá vzdálenosti nosní křídlo – tragus). Několikrát jemně pootočíme a tampón vytáhneme. U dětí je nutná fixace, odběr je velmi nepříjemný.

Uchovávání a transport vzorků: při pokojové teplotě, materiál by měl být zpracován v laboratoři do 4 hodin od doby odběru, v každém případě by měl být doručen v den odběru.

NRL přijímá materiál v pracovní dny od 8 do 14 hodin, v jinou dobu po předchozí telefonické dohodě.