Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2019

Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS

Dne 29. listopadu 2019 proběhla za účasti ředitele Státního zdravotního ústavu, zástupce Ministerstva zdravotnictví a dalších významných hostů ve Státním zdravotním ústavu tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS.


Státní zdravotní ústav uspořádal dne 29. listopadu 2019 pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky Mgr. Evy Gottvaldové tiskovou konferenci ke  Světovému dni boje proti AIDS.

Tiskové konference se zúčastnili ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky, MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí Oddělení sexuálně přenosných nemocí a MUDr. Anna Kubátová, Manažer Národního programu HIV/AIDS v České republice, všichni SZÚ.

Jako host se konference zúčastnil prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., vedoucí lékař HIV centra Nemocnice Na Bulovce.

 

Přítomní novináři byli seznámeni s různými aspekty epidemiologie a prevence HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí. Byly prezentovány možnosti, zkušenosti a výstupy preventivních a vzdělávacích aktivit v problematice HIV/AIDS v různých cílových skupinách. Aktuálně jsou v České republice realizovány aktivity již šestého Národního programu prevence HIV/AIDS v České republice na období 2018-2022, které zahrnují úzkou spolupráci státních a nevládních institucí a organizací.

Níže je k dispozici tisková zpráva a prezentace z tiskové konference.

svetovy_den_HIV_AIDS_2019_Dr_Kubatova

HIV_STI_listopad_2019_dr_Nemecek_Dr_Zakoucka

tiskova_zprava_HIV_2019