Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2016

Tisková zpráva o výskytu HIV/AIDS v ČR 2016 u příležitosti Světového dne boje proti AIDS

Zpráva byla vydána u příležitosti Světového dne boje proti AIDS 1.12. a tiskové konference proběhlé v SZÚ dne 30.11.2016.

TK_HIV_2016_Program_ofic

TK_HIV_AIDS_v_CR_u_prilezitosti_Svetoveho_dne_boje_proti_AIDS_2016