Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2020

Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020)

Státní zdravotní ústav uspořádal dne 1. prosince 2020 za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky tiskovou konferenci ke Světovému dni boje proti AIDS.


Tiskové konference se zúčastnili ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, MUDr. Jarmila Rážová, PhD., náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička, MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky a MUDr. Anna Kubátová, Manažerka Národního programu HIV/AIDS v České republice, všichni SZÚ.

Jako host se konference zúčastnil MUDr. David Jilich, zástupce vedoucího HIV centra Nemocnice Na Bulovce.

Přítomní novináři byli seznámeni s různými aspekty epidemiologie a prevence HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí. Byly prezentovány možnosti, zkušenosti a výstupy preventivních a vzdělávacích aktivit v problematice HIV/AIDS v různých cílových skupinách. Aktuálně jsou v České republice realizovány aktivity již šestého Národního programu prevence HIV/AIDS v České republice na období 2018-2022, které zahrnují úzkou spolupráci státních a nevládních institucí a organizací.

 

Níže je k dispozici tisková zpráva a prezentace z tiskové konference.

Svetovy_den_boje_proti_AIDS_Preventivni_aktivity_v_oblasti_HIV_AIDS

VLIV_PANDEMIE_COVID_19_NA_VYSKYT_STI_V_CR

Svetovy_den_boje_proti_AIDS_Aktualni_epidemiologicka_situace_a_trendy_ve_vyskytu_HIV_AIDS_v_CR

Tiskova_zprava_Statniho_zdravotniho_ustavu_ke_Svetovemu_dni_boje_proti_AIDS_2020