Klíšťová encefalitida

Epidemie klíšťové encefalitidy z tepelně neošetřeného mléka

Vzhledem k aktuální situaci spojené s onemocněním vzniklým po konzumaci tepelně nezpracovaného mléka uveřejňujeme následující dva články, které byly publikovány v časopisu Zprávy CEM, SZÚ již v roce 2006 a 2007.


Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci – rodinný výskyt klíšťové encefalitidy u rodiny z Opavy-Komárova po konzumaci tepelně neopracovaného kozího mléka – listopad 2005

15_zaver

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, ročník 15, rok 2006, číslo 5

 


 

Rodinný výskyt klíšťové encefalitis po konzumaci nepasterovaného kozího mléka z domácího chovu

15_zaverecka_KE

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, ročník 16, rok 2007, číslo 12

 


 

K možnému zdravotnímu riziku způsobenému konzumaci mlékárensky neupraveného mléka vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR 22.2.2010 tiskovou zprávu.