K

Klíšťová encefalitida

Informace o předpovědi aktivity klíšťat v ČR na zahraničním webu Atlas of science: Weather predictions of tick bite

Jedná se o velmi závažné virové onemocnění vyvolané viry v rámci rodu Flavivirus a čeledi Flaviviridae. Závažnost průběhu onemocnění klíšťovou encefalitidou může být ovlivněna řadou faktorů. Mezi tyto faktory patří samotné kmeny klíšťové encefalitidy, kterými se hostitel nakazil či množství virových částic, které se při sání dostaly do těla hostitele. O průběhu onemocnění v některých případech rozhoduje stav imunity, věk, pohlaví jedince či genetické dispozice. Je obecně známo že starší lidé snášejí průběh onemocnění mnohem hůře s častějšími trvalými následky.

Inkubační doba začíná okamžikem vstupu viru do organismu a trvá asi 7 až 14 dní, výjimečně i měsíc. Onemocnění mívá dvoufázový průběh. V první fázi příznaky připomínají lehkou chřipku, objevují se bolesti hlavy, únava, horečka, nevolnost a bolesti svalů a kloubů. Po několika dnech obtíže odezní. Poté zpravidla následuje období 1 až 2 týdnů bez příznaků. U některých pacientů může nemoc touto fází skončit a dojít k úplnému uzdravení.

Druhá fáze nemoci se projevuje krutými bolestmi hlavy provázenými horečkou. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, poruchy paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá 2 až 3 týdny. Poté obvykle dojde k postupnému zlepšování stavu. Asi u třetiny pacientů první fáze chybí a nemoc se projeví již ze začátku závažnými příznaky druhé fáze. Asi u čtvrtiny pacientů dochází ke vzniku trvalých následků, jako je obrna končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, spánku a nálady, deprese a snížená výkonnost. K úmrtí dochází pouze výjimečně.

Problematikou klíšťové encefalitidy se zabývá NRL pro arboviry v ZÚ Ostrava, v SZÚ pacienty ani klíšťata na toto onemocnění nevyšetřujeme.

 

Další informace o klíšťové encefalitidě

Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky. Prognosis of tick activity in the Czech Republic

Celý článek ...

Základní informace o onemocnění

Celý článek ...

Nárůst klíšťové encefalitidy ve Švýcarsku

Celý článek ...

První případ výskytu klíšťové encefalitidy v Nizozemí

Celý článek ...

Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy v roce 2016 v České republice

Celý článek ...

Klíšťová encefalitida na Slovensku

Celý článek ...

Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy do roku 2014 v České republice

Celý článek ...

Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu

Celý článek ...

Surveillance klíšťové encefalitidy

Celý článek ...

Vyjádření k „soukromým“ prezentacím předpovědi aktivity klíštěte

Celý článek ...

Klíšťová encefalitida z nepasterizovaného sýra v Rakousku

Celý článek ...

Související články