Klíšťová encefalitida

Nárůst klíšťové encefalitidy ve Švýcarsku

V letošním roce onemocnělo ve Švýcarsku klíšťovou encefalitidou, která může mít i smrtelný průběh, téměř 230 osob. Počet případů je skoro dvojnásobný proti srovnatelnému období loňského roku.


V roce 2018 došlo ve Švýcarsku k významnému nárůstu počtu onemocnění klíšťovou encefalitidou současně s rozšířením oblastí výskytu onemocnění.

Švýcarská vláda proto uvažuje o vydání celostátního doporučení pro očkování proti viru klíšťové encefalitidy.

Podle vyjádření předsedy Švýcarské federální komise pro očkování Christofa Bergera nemá smysl doporučit očkování jen v některých oblastech, rozumnější a jednodušší je vytvořit obecné celostátní doporučení pro očkování.

Komise pro očkování již zřídila pracovní skupinu, která má zvážit, zda bude doporučeno očkování proti klíšťové encefalitidě v celém Švýcarsku s výjimkou italsky mluvícího kantonu Ticino, kde se klíšťová encefalitida nevyskytuje.

Toto doporučené očkování by měly hradit zdravotní pojišťovny, protože náklady na prevenci onemocnění klíšťovou encefalitidou by byly mnohem nižší než náklady na léčbu komplikací a trvalých následků onemocnění. Doporučení očkování pro německé a frankofonní Švýcarsko by mohlo vstoupit v platnost v roce 2019, konečné rozhodnutí učiní ministr zdravotnictví.

 

http://www.promedmail.org/

Published Date: 2018-07-25 17:20:56
Subject: PRO/AH/EDR> Tick-borne encephalitis – Switzerland (02): vaccine recommendation
Archive Number: 20180725.5926981