Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020. Tick-borne encephalitis in the Czech Republic in 2020

V roce 2020 bylo v České republice vykázáno v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) celkem 854 případů klíšťové encefalitidy (KE), z toho 503 (59 %) u mužů a 351 (41 %) u žen. ČR s incidencí 7,98 na 100 000 obyvatel nahlásila nejvyšší počet onemocnění do evropského systému TESSy a jednalo se o 22,4 % ze všech případů KE v rámci zemí EU/EHP.


V ČR již šestým rokem pokračovala vzestupná tendence nemocnosti napříč populací a regiony. Incidence nad průměrem populace byla mezi dospělými od 40 do 74 let, nejpostiženější věkovou skupinou byli 60–64letí (incidence 14,0/100 000 obyvatel). Incidence stoupla i u dětí, oproti minulému roku se zdvojnásobil počet onemocnění u nejmenších a předškolních dětí.

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(7–8): 236–245.