Klíšťová encefalitida

Vyjádření k „soukromým“ prezentacím předpovědi aktivity klíštěte

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) provozuje již čtvrtým rokem varovný systém mající za cíl informovat širokou veřejnost o míře rizika napadení klíštětem obecným. Výsledky rozdělené do pěti stupňů ohrožení jsou v období duben až říjen, v případě příznivého počasí březen až listopad, prezentovány na webových stránkách  ČHMÚ  a  SZÚ vždy pro „víkendové“  dny pátek až neděle, v nichž lze předpokládat pohyb významné části lidské populace ve volné krajině. V našem přístupu hovoříme o tzv. aktivitě klíštěte, kterou nechápeme jako obecný pojem, nýbrž jako přesně matematicky určenou charakteristiku hodnotící podíl „aktivních“, tedy k napadení hostitele připravených jedinců, na celkové velikosti populace klíštěte. Naše závěry vycházejí jednak z výsledků 6 roků trvajícího pravidelného vyhodnocování sběru klíšťat na vybrané reprezentativní lokalitě, jednak z výsledků standardního měření základních meteorologických prvků na blízké profesionální stanici ČHMÚ. Vytvořený systém se samozřejmě vyvíjí, nicméně se domníváme, že generuje dostatečně kvalitní informace o obdobích s různě velkým rizikem napadení klíštětem při vstupu člověka do biotopu s výskytem tohoto parazita.

Z výše uvedeného vyplývá svébytnost našeho přístupu k problematice aktivity klíštěte. Proto bychom chtěli upozornit veřejnost na neserióznost některých subjektů prezentujících „vlastní“ předpověď aktivity klíštěte, někdy i v kombinaci s odkazem na zdroje ČHMÚ či SZÚ, a to i na dny, pro které předpověď nevytváříme. Tyto informace nemají původ v ČHMÚ a ani nemohou vycházet ze stejné metodiky, která je duševním vlastnictvím ČHMÚ a SZÚ. Pokud mají jejich tvůrci vlastní metodiku, nelze jejich informace srovnávat s výstupy ČHMÚ, pokud nemají svoji metodiku, tak jde pouze o nepodložené odhady, které jen náhodně mohou v některých případech odpovídat realitě. ČHMÚ a SZÚ se proto chtějí od těchto prezentací distancovat.