MPOX, monkeypox, opičí neštovice

WHO hodnotí šíření opičích neštovic ve světě jako stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. I v ČR je potřeba zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích a prevenci tohoto onemocnění

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v návaznosti na zvýšený výskyt případů opičích neštovic ve více státech stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC) . Tři čtvrtiny ze všech případů opičích neštovic v rámci této epidemie jsou v evropském regionu WHO  a riziko nákazy v Evropě je tak podle WHO vysoké. V České republice je ke dni 11. srpna 2022 nahlášeno celkem 35 případů onemocnění. WHO zdůrazňuje potřebu zapojit a chránit ohrožené rizikové komunity a zintenzivnit dozor i opatření v oblasti veřejného zdraví.Tisková zpráva a informační materiály WHO. 11.8.2022


„Případy z České republiky se v rámci národního systému surveillance hlásí přes elektronický Informační Systém Infekční Nemoci (ISIN). Ke dni 11. srpna 2022 je nahlášeno celkem 35 případů onemocnění opičími neštovicemi. Podle analýzy evidovaných údajů se zatím všechna onemocnění vyskytla u mužů, ve věku od 17 do 44 let,“ upřesňuje zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Kateřina Fabiánová, PhD.

V ČR se jedná zatím o sporadický výskyt onemocnění. Ze zmíněných 35 hlášených případů jde, podle věkových skupin, konkrétně o 2 případy ve věku 15-19 let, 2 případy 20-24 let, 12 případů 25-34 let a 19 případů ve skupině 35-44 let. Výskyt případů byl zaznamenán celkem v 6 krajích, nejvíce případů bylo šetřeno Hygienickou stanicí hlavního města Praha, a to celkem 27 případů.

U jedenácti případů byla v rámci epidemiologického šetření zjištěna cestovatelská anamnéza v zahraničí (Belgie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo, Rakousko, Řecko a Maďarsko) u zbylých 24 případů došlo k nákaze v České republice. Sedm nemocných bylo hospitalizováno. Nejvíce jde o případy v partnerské souvislosti, kdy k přenosu nákazy došlo převážně při úzkém osobním a intimním kontaktu. První případ byl nahlášen v květnu, dalších 7 případů v červnu, 15 v červenci a zatím 12 onemocnění v srpnu 2022.

Dne 23. července 2022 generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) prohlásil globálně se rozšiřující ohnisko opičích neštovic za stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Riziko nákazy v Evropě je vysoké, v měřítku celosvětovém je středně vysoké. Tři čtvrtiny ze všech případů opičích neštovic v rámci této epidemie byly hlášeny v evropském WHO regionu. Většina případů byla identifikována hlavně mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM).

„Je důležité poznamenat, že nakazit opičími neštovicemi se může každý, bez ohledu na svou sexuální orientaci a pohlaví. Ve světě jsou zaznamenány případy nákazy i u žen a u dětí. Informování o rizicích nákazy nesmí být vnímáno jako forma stigmatizace skupiny lidí, kde se nemoc aktuálně nejvíce šíří. Riziku infekce jsou vystaveni lidé, kteří jsou v úzkém kontaktu s někým, kdo je infekční. Riziko nákazy je vysoké zejména u osob s mnoha sexuálními partnery. Potenciálně jsou v riziku také členové domácnosti a zdravotníci.“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

PHEIC byl z důvodu výskytu opičích neštovic  WHO vyhlášen 23. července 2022 po zprávách o rostoucím počtu případů onemocnění ve více než 70 státech, kde se tato nemoc původně nevyskytovala a není zde endemická. Virus opičích neštovic se rychle rozšířil po světě. Všechny dosud zjištěné případy v evropském regionu byly způsobeny mírnějším západoafrickým typem viru opičích neštovic. „Stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, vyhlášený WHO, znamená, že výskyt onemocnění je vážný, náhlý, neobvyklý nebo neočekávaný,  že představuje riziko pro veřejné zdraví za hranicemi postižených zemí a že může vyžadovat naléhavou mezinárodní reakci. Cílem takového opatření je mobilizovat celosvětové společenství k přijetí koordinovaných opatření ke kontrole šíření této choroby a ochraně komunit“ objasňuje mezinárodní obsah vyhlášeného stavu epidemioložka MUDr. Hana Orlíková.

„V České republice je potřeba zvýšit především povědomí veřejnosti o rizicích nákazy tak, aby se každý člověk mohl vědomě chránit svým odpovědným chováním. Z tohoto důvodu také spolupracuje Státní zdravotní ústav s regionální kanceláří Světové zdravotnické organizace na přípravě a šíření osvětových materiálů, které srozumitelnou formou pomohou lidem pochopit problematiku,“ dodává ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Nejnovější sada informačních materiálů je přílohou této tiskové zprávy.

Podrobnosti o aktuální situaci dle zpráv ECDC a další informace naleznete na webu SZÚ.

jak_je_to_s_opicimi_nestovicemi_letak_plakat

informovani_o_riziku_a_zapojeni_komunity

chystate_se_na_letni_festival_nebo_jinou_hromadnou_akci

plakat_o_priznacich_prenosu_a_ochrane_proti_opicim_nestovicim