Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

10. výročí certifikace Evropského regionu WHO prostého poliomyelitidy

Dne 21. června 2002 na svém 15. zasedání Regionální komise pro certifikaci polioeradikace v Evropském regionu WHO v Kodani, za přítomnosti zástupců všech 51 států tohoto regionu a po přísném a pečlivém posouzení stavu plnění úkolů v oblasti eradikace poliomyelitidy v těchto státech rozhodla o tom, že tento region je od uvedeného data považován za prostý poliomyelitidy. Po regionech Amerika a Západní Pacifik byl Evropský region třetí ze šesti regionů WHO.