P

Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Celý článek ...

Světový den dětské obrny – 24. října

Celý článek ...

Divoký poliovirus typ 1 (WPV1) v Malawi

Celý článek ...

Poliovirus derivovaný od vakcinálního kmene (VDPV2) na Ukrajině

Celý článek ...

Přenosná dětská obrna, poliomyelitida

Celý článek ...

24.10. Světový den polia (World polio day)

Celý článek ...

Život s očkovacími látkami

Celý článek ...

Informace o výskytu dětské obrny v Nigérii

Celý článek ...

Post-poliomyelitický syndrom

Celý článek ...

Proč je poliomyelitida (poliomyelitis anterior acuta) a post-poliomyelitický syndrom (PPS) stále aktuální?

Celý článek ...

Dva potvrzené případy paralytické poliomyelitidy na Ukrajině

Celý článek ...

Cirkulace divokého polioviru

Celý článek ...

Poliomyelitida v Tádžikistánu

Celý článek ...

Seznam klinických diagnóz podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICD)

Celý článek ...