Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Aktuální materiály pro jednotné vykazování případů akutních chabých paréz

ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2009; 18(6). Znění  článku včetně dotazníku pro jednotlivý případ ACHP podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008), kódů pro ACHP/POLIO dotazník k jednotlivým případům podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008) a seznamu klinických diagnóz (ICD).


Znění  článku : 200_parezy