Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Dopis MZ ČR k surveillance akutních chabých paréz

Dopis MZ ČR z 15.2.2010 k surveillance akutních chabých paréz určený KHS a HS hl.m. Prahy iniciovaný pracovníky Odboru epidemiologie infekčních nemocí SZÚ vzniklý na podkladě materiálu poskytnutém těmito pracovníky.

Dopis_MZ_k_poliu_2

Dopis_MZ_k_poliu_1