Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Jednodenní odborná konference: Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. 55 let od zavedení plošného očkování v ČR

Jednodenní odborná konference – konzultační den ve čtvrtek 22. října 2015 od 9,30 hod. ve velké posluchárně SZÚ. Program, přihláška  a možnost platby na konferenci.


Konference_polio_program_2015_10_22

Přihláška na konferenci.

Manipulační poplatek: 250,- Kč, platba v den konání v pokladně SZÚ nebo bankovním převodem – č.účtu: 1730101/0710, variabilní symbol: 11 161 01, text: jméno účastníka. K přijaté platbě bude vystavena faktura. Pokud bude třeba na školení doklad o zaplacení, lze o fakturu požádat na e-mailu alena.koralkova@szu.cz.