Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Jednodenní odborná konference: Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. 55 let od zavedení plošného očkování v ČR

Materiály z konference, která se konala 22.10.2015 ve velké přednáškové síni v budově č. 11 SZÚ.


Program 2015_Program_konference

Prezentace č. 1 1_2015_CZ_Prezentace_POLIO_smycka

Prezentace č. 2 2_2015_Prezentace_POLIO_uvod_KF_web

Prezentace č. 3  3_2015_Prezentace_POLIO_kazuistiky_KF_

Videozáznam z konference: