Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny. Aktualizace 18. 5. 2023

Hlavní hygienička ČR oslovila 18. 5. 2023 KHS, SZÚ a odborné společnosti s žádostí o informovanosti všech dotčených subjektů v rámci jejich odborné působnosti a dále o podporu důsledné realizace postupů a činností, které jsou předmětem aktualizovaného usměrnění k přenosné dětské obrně.

Průvodní dopis k aktualizovanému usměrnění k polio – květen 2023

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny – aktualizace 05-2023

Původní Metodické usměrnění z 3.5.2022 reagovalo na relativně nestabilní epidemiologickou situaci ve výskytu nákaz vyvolaných polioviry ve světě, která je aktuálně, s přihlédnutím k potenciálnímu riziku pro evropské státy, poměrně výrazně potencována probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.