Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Odborná konference: Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů

Pozvánka na odbornou konferenci, která se koná 24.10.2018, kdy se slaví Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN.


Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha a Asociace polio Vás zvou na odbornou konferenci

Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů.“

Určení: Pracovníci KHS, ZÚ, zdravotníci, fyzioterapeuti, studenti lékařských fakult

Místo konání: SZÚ, velká posluchárna v budově 11

Termín: 24. 10. 2018 od 9.30

Počet účastníků: dle možností velké posluchárny

Odborný garant: MUDr. Jitka Částková, CSc.

Vedoucí akce: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Program konference: Epidemiologická situace, možnosti očkování, terapie, rehabilitace a osobní zkušenosti

2018_10_Program_post_polio_konference

Kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., tel.: 267 082 445, e-mail: katerina.fabianova@szu.cz

Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání: vydání potvrzení o účasti + kredity ČLK

Přihlášky naleznete na https://archiv.szu.cz/kalendar

Přihlašování je možné do 22. 10. 2018.

Občerstvení je zajištěno.

Pro přihlášení a vydání potvrzení o účasti uveďte:

  • tituly před jménem, jméno a příjmení, tituly za jménem
  • datum a místo narození
  • organizaci, kde pracujete nebo která Vás vysílá

Poskytnutím Vašich osobních údajů k vydání certifikátu o účasti na akci pořádané Státním zdravotním ústavem Praha, která je součástí systému celoživotního vzdělávání, dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání certifikátu.