Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Poliovirus derivovaný od vakcinálního kmene (VDPV2) na Ukrajině

Ukrajinské Ministerstvo zdravotnictví ohlásilo případ akutní chabé parézy (AChP), vyvolané cirkulujícím VDPV2 (cVDPV2) u nevakcinované 17měsíční dívky z regionu Rivne na severozápadě Ukrajiny, tentýž virus byl izolován i u jejích šesti bezpříznakových sourozenců .


První příznaky se objevily 1. září 2021, dívka byla hospitalizována 3. září s obrnami dolních končetin.

Rodiče odmítají očkování z náboženských důvodů. Očkovací kalendář na Ukrajině sestává ze šesti dávek vakcíny proti přenosné dětské obrně (ve dvou, čtyřech, šesti měsících, 18 měsících, v šesti a čtrnácti letech). Očkuje se OPV (orální živá oslabená poliovakcína) a IPV (inaktivovaná poliovakcína).

cVDPV se může vyskytnout v případě, že oslabený kmen polioviru obsažený v orální vakcíně (OPV) se pasážuje v nedostatečně imunizované populaci po delší dobu a geneticky revertuje, dochází ke zvýšení jeho neurovirulence, získává vlastnosti divokého polioviru a může vyvolat obrny.

Ukrajinské Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, že proočkovanost proti poliomyelitidě je nedostatečná (53 % v 18 měsících věku třemi dávkami vakcíny na Ukrajině a 48,9 % v regionu Rivne).

Regionální centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvo zdravotnictví provádí vyhledávání kontaktů, laboratorní testování jejich vzorků a epidemiologické šetření.

Současný virus má blízké charakteristiky s virem, který se vyskytuje v Pákistánu a který je příčinou současně probíhající epidemie cVDPV2 v Tádžikistánu.

Další šetření provádějí místní autority spolu s Regionálním týmem WHO. Snahou je určit zdroj izolovaného viru, odhalit případný přenos v rámci Ukrajiny a zjistit, zda existuje potenciální riziko dalšího přenosu.

Dne 9. října 2021 Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny ve svém stanovisku situaci charakterizovalo jako biologické ohrožení regionálního významu. Bylo rozhodnuto, že nevakcinované děti nebudou přijímány do škol. V bezprostředním okolí detekovaného případu probíhá ve dnech 11. – 22. října 2021 doplňková vakcinace inaktivovanou vakcínou (IPV) všech dětí do pěti let věku bez ohledu na předchozí vakcinaci. V příštích devadesáti dnech budou probíhat další vakcinační aktivity a budou se týkat celé populace této věkové skupiny v regionu.

V roce 2015 se na Ukrajině vyskytly 2 případy AChP vyvolané cVDPV1. V roce 2016 byl hlášen z regionu Oděsa nejasný („ambiguous“) aVDPV2. Současná detekce cVDPV2 v Rivne nesouvisí s předchozími nálezy.

Pro zastavení epidemií vyvolaných VDPV platí totéž jako v případě epidemií vyvolaných divokým poliovirem – intenzivní, vysoce kvalitní imunizační kampaně a rutinní imunizace, zaručující, že každé dítě bude proti polio vakcinováno.

WHO doporučuje přeočkování vakcínou proti poliomyelitidě při cestách do zemí s výskytem polioviru.

Zdroj:

https://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-in-ukraine/

Podle materiálu WHO volně zpracovalo

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí