Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Post-poliomyelitický syndrom

Postpoliomyelitickým syndromem je nazýván soubor obtíží, které vedou u jedinců po kdysi prodělané dětské obrně k výraznému horšení jejich dosud dlouhodobě stabilizovaného zdravotního stavu. Odkaz na článek doc. MUDr. M. Havlové, CSc., a kol.


Článek uveřejněný na stránkách Asociace polio

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., MUDr. Jiří Böhm, MUDr. Lucie Nováková Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Více zde: http://www.polio.cz/news/post-poliomyeliticky-syndrom1/

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., MUDr. Jiří Böhm, MUDr. Lucie Nováková Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Více zde: http://www.polio.cz/news/post-poliomyeliticky-syndrom1/

„Problematika Postpoliomyelitického syndromu“

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., MUDr. Jiří Böhm, MUDr. Lucie Nováková, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha