Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Seznam klinických diagnóz podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICD)

Příloha č. 3 k článku ve ke stažení

Priloha_3_SEZNAM_dg