Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Vyhláška č. 473/2008 Sb.