Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Světový den dětské obrny – 24. října

Dne 24. října se jako každý rok připomínáme Světový den dětské obrny. Díky očkování se v zemích EU posledních 20 let dětská obrna nevyskytuje, ale nedávný vývoj ukazuje, že dětská obrna zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou.

Při této příležitosti komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, Stella Kyriakides, pro mezinárodní partnerství, Jutta Urpilainen a ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Dr Andrea Ammon, učinily následující prohlášení:

„Poliomyelitida zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou. Je to hrozba, se kterou se můžeme vypořádat, a máme na ni preventivní nástroj. V zemích Evropské Unie se již 20 let dětská obrna nevyskytuje, a to díky aktivitám v oblasti plošného očkování. Nedávný případ polioviru odvozeného z vakcíny a případ paralytické obrny v Evropě a Spojených státech jsou však jasnými připomínkami, že musíme zůstat ostražití.

Dokud zůstanou neočkované nebo nedostatečně proočkované skupiny populace v evropských zemích, riskujeme, že se poliovirus v Evropě znovu objeví. Onemocnění může způsobit ochrnutí a mít strašné zdravotní následky. Aby se omezilo riziko opětovného zavlečení a trvalého přenosu této vysoce infekční nemoci, je nezbytné zachovat vysokou proočkovanost na úrovni EU v obecné populaci a zvýšit proočkovanost v oblastech s nedostatečně imunizovanou populací.

Pandemie covid-19 si vybrala daň na našich rutinách zdravotní prevence. Ve spojení s nedostatečnými informacemi a dezinformacemi o důležitosti očkování mnoho dětí bohužel propáslo život zachraňující očkování.

Proto, a abychom předešli případnému opětovnému výskytu obrny, vyzýváme členské státy, aby zkontrolovaly své údaje o proočkovanosti a řešily případné mezery v imunitě u své populace. Vyzýváme rovněž členské státy, aby zajistily, že bude zaveden systém surveillance pro identifikaci cirkulace poliovirů.

Globálně musíme pokračovat v práci na vymýcení dětské obrny jednou provždy tím, že zacelíme mezery v oblastech, kde se stále endemicky vyskytuje, jako je Afghánistán a Pákistán. Komise podporuje celosvětové úsilí o eradikaci posílením imunizačních systémů a podporou očkování. V posledních letech EU poskytla 110 milionů eur na boj proti dětské obrně ve většině postižených zemí, včetně Afghánistánu, a ve spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou UNICEF, WHO a Gavi.

Dokud nebude obrna celosvětově vymýcena, nikdo není v bezpečí. V tento Světový den obrny vyzýváme každého, kdo není očkován nebo jehož děti nestihly plánované očkování, aby co nejdříve vyhledali očkování. Očkování zachraňuje životy.“


Zdroj: ECDC