Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Život s očkovacími látkami

Odkaz na aktuální článek v časopise Vesmír 2017,96(4) věnovaný panu docentu Slonimovi.


Život s očkovacími látkamiDimitrij Slonim, legenda československé virologie, kdysi lásku k práci málem zaplatil životem. Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.