Salmonelózy

Epidemie monofázické Salmonella Typhimurium typu (ST) 34 v souvislosti s čokoládovými výrobky

Úřad EFSA a ECDC vydaly dne 12.4.2022 společné rychlé hodnocení epidemie. Dne 17. února 2022 oznámilo Spojené království klastr případů onemocnění způsobených monofázickou Salmonella Typhimurium sekvenačního typu (ST) 34. Do 8. dubna 2022 bylo hlášeno již celkem 150 případů v devíti zemích Evropské Unie / Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království. Většina nemocných je mladších 10 let a mnoho dětí bylo hospitalizováno.


Kmen Salmonella Typhimurium vykazuje rezistenci vůči sedmi třídám antibiotik, ale zůstává citlivý na azithromycin, ciprofloxacin, meropenem a cefalosporiny. Dotazníky zjišťující hypotézu (zejména rozhovory s případy) a další epidemiologická šetření naznačují, že konkrétní čokoládové produkty značky A, vyráběné společností A ze zpracovatelského závodu B v Belgii, jsou pravděpodobnými vehikuly infekce.

Monofázická S. Typhimurium odpovídající případům v ohnisku nákazy byla identifikována v závodě B v prosinci 2021 ve vzorcích odebraných z důvodu vlastních interních kontrol podniku. Technologický krok týkající se zpracování podmáslí byl identifikován jako možný bod kontaminace a byla zavedena odpovídající hygienická opatření. Po negativním testování výrobků na salmonelu závod B distribuoval příslušné čokoládové produkty po celé Evropě a po celém světě. Příslušnými vnitrostátními orgány byla v různých zemích vydána varování. Dne 8. dubna 2022 orgán pro bezpečnost potravin v Belgii na základě oficiální kontroly vyhodnotil, že závod B nebyl schopen zaručit bezpečnost svých produktů. V důsledku toho bylo odebráno povolení k výrobě. Současně se společnost A rozhodla stáhnout všechny šarže všech produktů značky A vyrobených v závodě B bez ohledu na číslo šarže nebo datum expirace.

Tato epidemie se rychle vyvíjí. Z hlášených případů byly závažným průběhem infekce dosud nejvíce ohroženy děti. Stažení šarží a potenciálně rizikových výrobků po celém světě sníží riziko dalších infekcí. Je však třeba provést další šetření na místě výroby, aby se zjistila hlavní příčina, časová souvislost a možné faktory stojící za kontaminací výrobků v průběhu procesu výroby, včetně vyhodnocení možnosti širšího použití kontaminované suroviny v jiných zpracovatelských závodech.

Plné znění rychlého hodnocení epidemie v anglickém originále z 12. 4. 2022 najdete zde: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/rapid-outbreak-assessment-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products

Další informace v češtině lze nalézt na webu Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR:

https://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-a-ecdc-vysetruji-nakazy-salmonelou-spojene-s-cokoladovymi-vyrobky.aspx

https://www.bezpecnostpotravin.cz/ferrero-rozsiruje-seznam-stahovanych-vyrobku-kinder-vyrobenych-v-belgii.aspx

https://www.bezpecnostpotravin.cz/ferrero-preventivne-a-dobrovolne-stahuje-vybrane-sarze-vyrobku-kinder-v-ceske-republice-a-na-slovensku.aspx