S

Salmonelózy

Salmonelózy v ČR v letech 2018-2021, deskriptivní analýza

Celý článek ...

Výskyt onemocnění způsobených Salmonella Typhimurium a S. Anatum v několika zemích spojený s para ořechy

Celý článek ...

Stručný komentář k výskytu onemocnění salmonelami a kampylobaktery v ČR

Celý článek ...

Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA profil 2-9-7-3-2 v zemích Evropské unie

Celý článek ...

Původci, zdroje a trendy zoonóz a epidemie z potravin v zemích Evropské Unie v roce 2011

Celý článek ...

Surveillance salmonelózy

Celý článek ...

Těžký akutní respirační syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrom, SARS )

Celý článek ...

SARS – eu „case“ definice

Celý článek ...

Pět klíčů k bezpečnému stravování

Celý článek ...