Salmonelózy

Mezinárodní epidemie monofázické Salmonella Typhimurium typu (ST) 34 v souvislosti s čokoládovými výrobky

Úřad EFSA a ECDC vydaly 18. 5. 2022 první aktualizaci společného hodnocení Mezinárodní epidemie monofázické Salmonella Typhimurium typu (ST) 34 v souvislosti s čokoládovými výrobky. Dne 17. února 2022 oznámilo Spojené království klastr případů onemocnění způsobených monofázickou Salmonella Typhimurium sekvenačního typu (ST) 34. Do 18. května 2022 bylo hlášeno již celkem 324 případů z 12 zemí Evropské Unie / Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK). Další případy byly detekovány ve Švýcarsku (43), Kanadě (1) a USA (1). Globálně bylo v rámci epidemie zjištěno celkem 369 případů. V České republice dosud případy související s touto epidemií zjištěny nebyly.


Dva hlavní kmeny podílející se na této epidemii jsou multirezistentní vůči antibiotikům a některé izoláty vykazují rovněž rezistenci vůči dezinficientům založeným na kvartérních amoniových solích a peroxidu vodíku. Oba epidemické kmeny jsou citlivé na azithromycin, ciprofloxacin, meropenem a cefalosporiny 3. generace. Epidemiologické šetření naznačují, že konkrétní čokoládové produkty značky A, vyráběné společností A ve zpracovatelském závodě B v Belgii, jsou pravděpodobnými vehikuly infekce.

Oba kmeny monofázické S. Typhimurium byly identifikovány ve výrobní lince na podmáslí ve zpracovatelském závodě B v rámci vlastních kontrol v období od prosince 2021 do ledna 2022. Podmáslí samotné bylo dodáno italským dodavatelem – zde však salmonela detekována nebyla. Podmáslí stejného dodavatele bylo dodáno rovněž do jiného zpracovatelského závodu společnosti A, přičemž ani zde, podle dostupných informací, v podmáslí salmonela detekována nebyla.

Dne 8. dubna 2022 orgán pro bezpečnost potravin v Belgii na základě úředních kontrol rozhodl o odebrání licence pro veškerou výrobu ve zpracovatelském závodě B, protože tento závod B nebyl schopen doložit transparentní dokumentaci a zaručit bezpečnost svých produktů. Společnost A rozhodla globálně stáhnout všechny šarže všech produktů značky A vyrobených v závodě B. Příslušnými vnitrostátními orgány v různých zemích byla vydána veřejná varování.

Epidemie se nadále rychle vyvíjí. Z hlášených případů byly závažným průběhem infekce dosud nejvíce ohroženy děti. Uzavření zpracovatelského závodu B a stažení všech šarží potenciálně rizikových výrobků po celém světě snížilo riziko výskytu případů. Nicméně u osmi případů nebyla zjištěna souvislost s konzumací čokoládových výrobků vyrobených v závodě B, což naznačuje, že mohou existovat i jiné zdroje pro přenos infekce.

Státní zdravotní ústav situaci monitoruje, přičemž probíhá rovněž pravidelná expertní komunikace v rámci mezinárodního šetření za účasti ECDC, členských států EU/EHP a UK.

 

Plné znění rychlého hodnocení a jeho první aktualizace najdete zde: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-outbreak-assessment-multi-country-salmonella-outbreak-first-update

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/rapid-outbreak-assessment-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products

 

Další informace v češtině najdete zde:

  • https://www.bezpecnostpotravin.cz/ferrero-rozsiruje-seznam-stahovanych-vyrobku-kinder-vyrobenych-v-belgii.aspx
  • https://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-a-ecdc-vysetruji-nakazy-salmonelou-spojene-s-cokoladovymi-vyrobky.aspx
  • https://www.bezpecnostpotravin.cz/ferrero-preventivne-a-dobrovolne-stahuje-vybrane-sarze-vyrobku-kinder-v-ceske-republice-a-na-slovensku.aspx
  • https://bezpecnostpotravin.cz/nakazy-bakterii-salmonella-ve-vice-zemich-spojene-s-cokoladovymi-vyrobky-aktualizace-setreni.aspx

Upravilo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí