Salmonelózy

Salmonelóza způsobená S. Agona na Britských ostrovech

Podle zprávy Health Protection Surveillance Centre v Irsku bylo na Britských ostrovech od počátku února 2008 zaznamenáno zvýšení počtu izolací Salmonella Agona fagotypu 39 (PT39), které doznalo signifikantních hodnot počínaje květnem tohoto roku. Pulzní gelovou elektroforézou (Pulse Field Gel Electrophoresis, PFGE) bylo zjištěno, že izolované kmeny mají profil SAGOXB.0066.

Při zařazovaní případů se vychází z následujících definicí:

Potvrzený případ je charakterizován nálezem S. Agona s PFGE SAGOXB.0066 profilem.

Pravděpodobný případ je charakterizován nálezem S. Agona PT 39.

K datu vydání zprávy je na Britských ostrovech evidováno celkem 98 potvrzených a 10 pravděpodobných případů humánní nákazy S. Agona (zde se ještě očekávají výsledky dalších laboratorních analýz). Z uvedeného počtu bylo nebo je prokazatelně hospitalizováno 11 osob, z toho v jednom případě bylo zaznamenáno úmrtí 77leté ženy na ischemickou kolitidu 2. stupně na podkladě nákazy salmonelou.

Dosavadní výsledky epidemiologického šetření ukazují na souvislost nákazy s konzumací produktů jednoho z potravinářských závodů v Irsku. Tento závod, který vyrábí řadu produktů pro sendviče, stáhl v daných souvislostech z oběhu nejdřív hovězí plátky určené pro prodejny metra v řadě evropských zemí včetně Britských ostrovů, Irska, Německa, Nizozemska, Španělska, Finska a Švédska. V současné době závod rozšířil stažení na všechny produkty stejné výrobní linie.

Prozatím jsou Anglie a Irsko jedinými státy, které hlásí zvýšení incidence nákaz s etiologií S. Agona.

Health Protection Surveillance Centre přivítá jakékoliv informace o detekci sledovaných případů v jiných státech.

Podle zprávy Health Protection Surveillance Centre v Irsku ze dne 8.8. 2008 zpracoval:

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.