Streptococcus pyogenes

Informace NRL pro streptokokové nákazy a NRL pro stafylokoky k detekci toxinů u virulentních kmenů

Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus, GAS) je agens způsobující především hnisavé infekce faryngu a kůže, může však vyvolat i systémové infekční onemocnění, která mohou být doprovázena streptokokovým syndromem toxického šoku (STSS). STSS je charakterizován místem počátku infekce, převážně dolní cesty dýchací a poranění kůže, u většiny pacientů se vyskytuje bakteriemie, četnost úmrtí u STSS je až 30%. Vážnost infekce S. pyogenes je ovlivněna kombinací řady faktorů, např. zdravotním stavem hostitele, předchozím poraněním, hladinou expozice k S. pyogenes, genetickými faktory hostitele a specifickou virulencí kmene.

STSS u Streptococcus pyogenes