Zika virus

Aktualizované doporučení WHO k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

K prevenci sexuálního přenosu viru Zika od osob, které byly exponovány nákaze, je doporučená doba používání kondomů při sexuálním styku nebo sexuální abstinence zkrácena pro muže z 6 měsíců na 3 měsíce a pro ženy na 2 měsíce. Pokud byl expozici nákaze vystaven sexuální partner těhotné ženy, doporučuje se použití kondomu nebo sexuální abstinence po celou dobu těhotenství jako dosud.

Zdroj: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311026/WHO-RHR-19.4-eng.pdf?ua=1