Z

Zika virus

Aktualizace doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

Celý článek ...

Onemocnění virem Zika v departmentu Var, Francie

Celý článek ...

Virus Zika – přehled posledních vědeckých poznatků z odborné literatury od 9. aktualizované verze Rapid Risk Assessment ECDC za období od 19. října 2016 do 27. ledna 2017

Článek se zabývá tématy: patogeneze; kongenitální Zika syndrom, Guillain-Barré syndrom, jiné komplikace onemocnění virem Zika;...

Celý článek ...

Virus Zika: Ukončení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC) k 18. 11. 2016

Celý článek ...

8. aktualizace hodnocení rizik epidemie onemocnění Zika virem

Celý článek ...

Infekce virem Zika – země s výskytem onemocnění

Celý článek ...

Zika virus – definice případu

Celý článek ...

Aktualizace k prevenci sexuálního přenosu Zika viru

Celý článek ...

Stanovisko WHO/PAHO. Olympijské a paraolympijské hry 2016

Celý článek ...

Doporučení pro cestovatele do Brazílie

Celý článek ...

Aktualizace informací k nákaze virem ZIKA

Celý článek ...

Země s autochtonním přenosem viru Zika

Celý článek ...

Země s autochtonním přenosem viru Zika

Celý článek ...

Země s potvrzeným aktivním přenosem Zika viru

Celý článek ...

Virus Zika – Situace v zemích EU k 19.2.2016

Celý článek ...

Virus Zika – laboratorní diagnostika

Celý článek ...

Země s potvrzeným aktivním přenosem Zika viru

Celý článek ...

Země s autochtonním přenosem viru Zika

Celý článek ...

Informace o nákaze virem Zika

Celý článek ...

Informace o nákaze virem Zika – aktualizace k 25.1.2016

Celý článek ...

ZIKA virus – informace

Celý článek ...