Zika virus

Hodnocení rizik ECDC – Olympijské a paraolympijské hry – 10.5.2016

Dokument ECDC k možnostem ohrožení veřejného zdraví infekčními nemocemi v souvislosti s konáním olympijských a paraolympijských her v Brazilii, 2016 (v angličtině).

Risk_assessment_mass_gathering_Rio_2016_10May2016