Zika virus

Onemocnění virem Zika v departmentu Var, Francie

ECDC Rapid Risk Assessment (RRA), publikováno 16. října 2019.


1.října 2019 byl laboratorně potvrzen případ lokálně získaného onemocnění virem Zika ve městě Hyères v departmentu Var (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Onemocnění proběhlo s příznaky typickými pro onemocnění virem Zika v první polovině srpna 2019. Nemocný necestoval do žádné země s výskytem viru Zika. Během šetření nebyla zjištěna možnost sexuálního přenosu onemocnění. V roce 2019 nebyl z této oblasti hlášen žádný výskyt importované infekce virem Zika. K potvrzení nejpravděpodobnějšího přenosu onemocnění probíhá ještě epidemiologické šetření. Nyní je autochtonní přenos viru Zika hypotézou, která je pro ECDC podkladem pro vydání rychlého odhadu rizika (Rapid risk assessment – RRA). Jestli se ukáže být tato hypotéza správná, znamenala by tato událost potvrzení prvního autochtonního případu onemocnění virem Zika v Evropě.

Poblíž bydliště nemocného je kontrolován výskyt vektoru. Aktuálně nebyly identifikovány další případy onemocnění, ale další případy mohou být zpětně detekovány během šetření v souvislosti s potvrzeným případem onemocnění.

V jižní Evropě je pro přenos viru Zika kompetentním vektorem Aedes albopictus, který je široce rozšířen a je považován za méně kompetentní než tropický a subtropický vektor Aedes egypti. Výskyt sporadických případů nebo clustrů lokálně získané infekce virem Zika je možný, zejména ve středozemním regionu Evropy, kdy přírodní podmínky během léta a časného podzimu mohou přispívat k hojnosti výskytu komárů a replikaci arboviru na dostatečné úrovni pro autochtonní šíření viru. Zpráva o výskytu lokálně získaného onemocnění virem Zika v jižních částech Francie tedy není nečekaná.

K dnešnímu datu na základě epidemiologických odhadů ECDC je pravděpodobnost probíhajícího místního přenosu viru Zika v Hyères a okolí považována za velmi nízkou, protože v současnosti není prokázán žádný cluster onemocnění virem Zika. Protože během podzimu teploty postupně klesají, současné přírodní podmínky nejsou příznivé pro trvalý přenos viru. Současné riziko pro populaci, včetně těhotných žen a jejich nenarozených dětí, je velmi malé.  Jestliže by byl prokázán další případ onemocnění v okolí potvrzeného případu, riziko pro těhotné a jejich nenarozené děti by bylo místo velmi malé definováno jako malé. Je možné, že probíhající šetření retrospektivně identifikuje další místně získaná onemocnění virem Zika, které potvrdí přenos vektorem.  V současné době je velmi malá pravděpodobnost, že by mohli být cestovatelé do této oblasti nakaženi a být zdrojem místního šíření viru v jejich zemi v rámci EU/EEA.

V době zveřejnění tohoto RRA zůstává značná nejistota ohledně možného místního přenosu. Úroveň rizika by měla být znovu posouzen, jakmile budou k dispozici nové významné skutečnosti.

 

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-zika-virus-disease-var-department-france,