Zika virus

Virus Zika – laboratorní diagnostika

Zika virus lze laboratorně prokázat během prvního týdne po vzniku prvních příznaků pomocí PCR (polymerázové řetězové reakce) nebo izolací viru ze vzorku krve.

Specifické protilátky se vyvíjejí koncem prvního týdne od projevů onemocnění. Interpretace výsledků sérologické diagnostiky protilátek třídy IgM a IgG metodou ELISA může být obtížná pro zkříženou reakci s jinými flaviviry; například s virem dengue, virem West Nile a virem žluté zimnice.

Pro konfirmaci se používá virusneutralizační test. K diagnostice jsou potřeba dva vzorky sér: první vzorek odebraný během 3 – 10 dnů po vzniku příznaků a druhý v odstupu 2 – 3 týdnů.


Diagnostiku viru Zika pomocí PCR aktuálně provádí Národní referenční laboratoř pro arboviry při Zdravotním ústavu Ostrava:

https://zuova.cz/Home/Page/NRL-arboviry

Podrobné informace k laboratorní diagnostice viru Zika jsou k dispozici na:

https://zuova.cz/Home/Clanek/diagnostika-zika-viru