Zika virus

Virus Zika – Situace v zemích EU k 19.2.2016

V zemích EU nebyl k 19.2.2016 popsán autochtonní přenos Zika viru. ECDC hlásí 114 importovaných případů ve 14 zemích EU/EEA.


ECDC hlásí k 19.2.2016 importované případy z těchto zemí:

Rakousko (1)

Dánsko (1)

Finsko (2)

Francie (18)

Německo (20)

Irsko (3)

Itálie (5)

Malta (1)

Nizozemsko (24)

Portugalsko (6)

Španělsko (23)

Švédsko (1)

Slovinsko (1)

UK (8)