Zika virus

Země s autochtonním přenosem viru Zika

Grafické znázornění. Zdroj: ECDC, 2.2.2016

2016_02_02_ZIKA_virus_Zeme_s_potvrzenym_autochtonnim_onemocnenim_ECDC

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx