Zika virus

Zika virus – definice případu

Návrh case definice – případu onemocnění Zika virem připravilo ECDC. Byl projednán výborem Evropské komise pro zdravotní bezpečnost Health Security Committee (HSC) dne 17. 3. 2016. V současné době probíhá proces oficiálního schvalování.


Klinická kritéria

 • Osoba s vyrážkou, s nebo bez horečky a
 • s projevy alespoň jednoho z následujících příznaků a symptomů:

– artralgie (bolesti kloubů) nebo
– myalgie (bolesti svalů) nebo
– nehnisavý zánět spojivek/hyperémie (překrvení)

Laboratorní kritéria

1. Laboratorní kritéria pro pravděpodobný případ

Detekce Zika specifických IgM protilátek v séru

2. Laboratorní kritéria pro potvrzený případ

Alespoň jedno z následujících:

 •         Detekce nukleové kyseliny Zika viru v klinickém vzorku;
 •         Detekce antigenu Zika viru v klinickém vzorku;
 •         Izolace Zika viru z klinického vzorku;
 •         Detekce specifických IgM protilátek Zika viru ve vzorku/cích séra a    konfirmace neutralizačním testem;
 •         Sérokonverze nebo čtyřnásobné zvýšení titru Zika virus specifických protilátek v párových vzorcích séra

Epidemiologická kritéria

 • Expozice (pobyt) v oblasti s přenosem Zika viru v průběhu 2 týdnů před nástupem prvních příznaků nebo
 • Pohlavní styk s mužem, u kterého bylo potvrzeno onemocnění (infekce) Zika virem v posledních 4 týdnech nebo
 • Pohlavní styk s mužem, který byl v oblasti s přenosem Zika viru v posledních 4 týdnech.

Seznam oblastí postižených Zika virem je průběžně aktualizován na webových stránkách ECDC.

Klasifikace

1.      Pravděpodobný případ

 • Osoba splňující klinická kritéria a epidemiologická kritéria.
 • Osoba splňující laboratorní kritéria pro pravděpodobný případ.

2.      Potvrzený případ

 • Osoba splňující laboratorní kritéria pro potvrzený případ.