Zika virus

Zika virus – doporučení pro cestovatele do postižených oblastí světa

Zdroj: ECDC 22.1.2016


  • dodržovat preventivní opatření před poštípáním komáry i během dne

(pozn.: vhodný oděv, repelenty na nechráněné části těla, impregnace oblečení; při pobytu v místnosti: klimatizace, insekticidy; životní prostředí: omezit možná líhniště komárů – voda v miskách pod květinami, zbytky vody v pneumatikách apod.)

  • cestovatelé s imunologickým onemocněním nebo závažným chronickým onemocněním by se měli před cestou do rizikových oblastí poradit s lékařem,
  • těhotné ženy a ženy, které chtějí otěhotnět, by měly konzultovat cestovní plány s  lékařem a zvážit odložení či zrušení cesty do oblastí výskytu Zika viru,
  • cestovatelé, u kterých se vyskytne horečnaté onemocnění během 3 týdnů po návratu z rizikových oblastí, by měli navštívit lékaře, který provede vyšetření k určení příčiny onemocnění,
  • těhotné ženy, které navštívily oblasti výskytu Zika viru, by měly o této skutečnosti informovat svého gynekologa a těhotenství by mělo být pečlivě monitorováno.