Dokumenty ke stažení

Kampaně

Evropský den informovanosti o antibiotikách neboli Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness day, EAAD) si klade za cíl poskytnout platformu a podporu pro národní kampaně za obezřetné používání antibiotik. Cílem je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o uvážlivém používání antibiotik. Cílem evropské iniciativy v oblasti veřejného zdraví je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí.

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) připravuje každý rok řadu informačních materiálů pro pacienty a lékaře předepisující antibiotika. Většinu z nich je možné umístit v ordinacích praktických lékařů, čekárnách nemocnic a v lékárnách a zvyšovat tak povědomí pacientů o obezřetném užívání antibiotik. Materiály jsou volně šiřitelné za podmínky, že do nich není nijak zasahováno a jsou respektována práva autora zpracovaného díla.

Světová zdravotnická organizace koordinuje World Antibiotic Awareness Week (WAAW) v kalendářním týdnu od 16.-22. listopadu (dříve se jednalo o pohyblivý termín – týden, na který připadal EAAD). Cílem Světového týdne informovanosti o antibioticích (WAAW) je zvýšit celosvětové povědomí o odolnosti vůči antibiotikům a povzbudit osvědčené postupy mezi širokou veřejností, zdravotnickými pracovníky a veřejnými činiteli, aby se zabránilo dalšímu výskytu a šíření rezistence na antibiotika.

Nejnovější údaje potvrzují, že v celé Evropské unii roste počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi a antibiotická rezistence tak významně ohrožuje veřejné zdraví. Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

Kromě dále uvedených informačních a propagačních materiálů je možné další informace nalézt na webových stránkách obou kampaní:

EAAD – Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a

WAAW – Světové zdravotnické organizace.