Témata zdraví a bezpečnosti

Nárůst případů pertuse (černého kašle) v zemích EU/EHP – 2023

Informace ze zprávy ECDC, CDTR, z 51. týdne roku 2023

 

Epidemiologické shrnutí pro země EU/EHP s aktualizacemi epidemiologického zpravodajství:

Dne 5. července 2023 zveřejnily orgány veřejného zdraví v Dánsku tiskovou zprávu o nárůstu případů pertuse. Od té doby několik zemí EU/EHP hlásilo ve srovnání s předchozími roky více případů pertuse než obvykle.

K říjnu 2023 bylo v Dánsku hlášeno 3 169 případů a jedno úmrtí, mezi 37. a 41. týdnem roku 2023 bylo hlášeno průměrně 227 případů týdně https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2023/uge-42-43—2023 . Onemocnění se v roce 2023 nejčastěji vyskytovalo ve věkové skupině 5–14 let (859 případů) a 15–24 let (807 případů). Nejvíce případů za poslední desetiletí bylo zaznamenáno v roce 2019, celkem 3 696 případů.

Podle hodnocení rizik provedeného Belgií v září 2023, bylo do srpna 2023 hlášeno ve Flandrech 767 případů pertuse a 418 případů bylo potvrzeno Národním referenčním centrem. Většina případů byla hlášena ve věkových skupinách 5-9 a 10-14 let. Informace o pertusi byla rozeslány lékařům a je snaha zlepšit proočkovanost těhotných. Riziko pro Belgii bylo hodnoceno jako nízké: https://www.sciensano.be/sites/default/files/20231002_rag_pra_pertussis.pdf

Dne 20. října 2023 zveřejnily orgány ochrany veřejného zdraví v České republice tiskovou zprávu podrobně popisující nárůst pertuse v České republice. Podle Státního zdravotního ústavu ČR bylo mezi lednem a zářím 2023 hlášeno 127 případů pertuse. Jde o výrazný nárůst oproti předchozímu roku, kdy ve stejném období bylo hlášeno pouze 67 případů. https://szu.cz/aktuality/cerny-kasel-je-na-vzestupu-v-evrope-i-v-cr/

Dne 11. října 2023 oznámily úřady v Norsku 500 případů, zejména ve věkové skupině 15 až 19 let. Tyto případy čísla jsou vyšší než čísla hlášená během let pandemie covid-19 (v letech 2021 a 2022 bylo hlášeno 38 a 44 případů). Pro informaci, v letech 2015–2019 bylo hlášeno ročně mezi 1 904 a 2 534 případů pertuse. Norsko navrhlo v reakci na zvýšení počtu případů pertuse v letošním roce zavést očkování těhotných žen proti pertusi.

Dne 13. listopadu 2023 zveřejnil National Institute of Public Health ve Švédsku zprávu, která uvádí, že počet případů pertuse byl během let pandemie covid-19 nízký (pouze 11 a 13 případů v roce 2021 a 2022, zatímco v roce 2019 bylo hlášeno více než 120 případů). Do 13. listopadu 2023 bylo hlášeno celkem 91 případů pertuse, z toho jen v říjnu 43 případů, včetně čtyř případů mladších jednoho roku.

Dne 8. prosince 2023 zveřejnily orgány veřejného zdraví v Chorvatsku týdenní zprávu k pertusi; hlášeno bylo 2 250 případů. Nejvíce postiženou věkovou skupinou byli lidé ve věku 10-14 let (Pozn.: k 15.12.2023 to bylo již 3050 případů). https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/hripavac-u-hrvatskoj-8-12-2023/

Nárůst případů pertuse byl v roce 2023 hlášen také ve Španělsku, do 19. listopadu bylo  hlášeno 1 578 případů pertuse; pro srovnání za stejné období roku 2022 bylo hlášeno 204 případů.

Hodnocení ECDC

Pertuse je i v zemích s vysokou proočkovaností endemickým onemocněním, s vrcholy každých 3–5 let. Cílem očkovacích programů proti pertusi je proto chránit kojence před závažným průběhem onemocnění. Dodržování očkovacího programu je důležité včetně včasného podání první dávky vakcíny proti pertusi. Zavedení očkování těhotných proti pertusi v několika zemích vedlo ke snížení výskytu onemocnění u kojenců.

Rozdílná úroveň diagnostiky včetně laboratorní diagnostiky onemocnění může ovlivňovat záchyt pertuse ve vyšších věkových skupinách. Aktuální nárůst případů pertuse může být dočasný v důsledku nižší cirkulace původce onemocnění během pandemie covid-19 a také v důsledku poklesu proočkovanosti určitých populačních skupin během pandemie covid-19.

Je třeba zlepšit proočkovanost a také prosazovat včasné očkování kojenců podle národního očkovacího kalendáře tak, aby byly chráněny ty nejzranitelnější jedinci. Protože pertuse může mít u dětí mladších 3 měsíců atypické projevy, je nutné o probíhající epidemii informovat pediatry a neonatology. Při podezření na pertusi je nutné testovat na pertusi a včas zahájit adekvátní léčbu jak nemocného, tak jeho kontaktů.

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-51-2023.pdf

Poznámka: Podle předběžných dat bylo v České republice v roce 2023 hlášeno 494 případů pertuse včetně jednoho úmrtí u osoby nad 75 let věku. Onemocnění byla hlášena napříč věkovým spektrem; od nejmladších po seniory; nejstarší osobou s pertusí byla 96 letá paní. Co je velmi alarmující, že 20 dětí onemocnělo pertusí ve věku do jednoho roku života; nejmladšímu dítěti s potvrzeným onemocněním byl přesně jeden měsíc.

Onemocnění nejmladších lze předcházet očkováním těhotných žen. Vhodně načasované očkování v graviditě vede k dostatečnému přenosu mateřských protilátek do těla plodu. Po narození je tak dítě mateřskými protilátkami chráněno před závažným průběhem onemocnění během nejkritičtějšího období dvou měsíců, kdy ještě nemůže být očkováno. Více informací zde: