Doporučení pro veřejnost, COVID-19

Může ibuprofen zhoršit průběh onemocnění u osob s COVID-19?

Informace WHO a Státního ústavu pro kontrolu léčiv

who_ibuprofen_3_

who_ibuprofen_3_.jpg

SÚKL: Užívání léků s ibuprofenem a paracetamolem s ohledem na výskyt nemoci COVID-19