Očkování proti covid-19

„Prozatímní pokyny, týkající se benefitů plné vakcinace proti onemocnění covid-19 s ohledem na rizika přenosu a implikace pro nefarmaceutické intervence“

„Interim guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 transmission risks and implications for non-pharmaceutical interventions (NPIs)“ – Technical Report, 21 April 2021


Souhrn a závěry.

Vakcíny proti onemocnění covid-19 licencované v EU/EEA prokázaly  během klinických studií vysokou účinnost v poskytování ochrany proti vzniku symptomatických a vážně probíhajících onemocnění.  Použití těchto vakcín v praxi potvrdilo výsledky klinických studií, prokázalo vysokou účinnost proti infekci vyvolanou virem SARS-CoV-2 konfirmovanou PCR testem.

Současně dostupné informace ukazují, že plně vakcinované osoby, pokud jsou infikované, mohou virus SARS-CoV-2 přenášet s menší pravděpodobností na jejich nevakcinované kontakty. Nejasnosti zůstávají ohledně trvání ochrany u vakcinovaných osob, stejně jako možnost ochrany proti novým variantám viru SARS-CoV-2.

Virová cirkulace v zemích EU/EEA zůstává v současnosti obecně vysoká a vakcinace celkově je mezi dospělou populací ve věku 18 let a starších stále nízká. Vyšší vakcinace je docilována ve specifických skupinách populace, určených v prvních fázích jejího zahájení, tedy u osob 80letých a starších a též u zdravotnických pracovníků.

V současném kontextu při znalosti dostupných informací:

  • Riziko rozvoje vážného onemocnění covid-19 u plně vakcinovaných osob je velmi nízké pro  mladé dospělé a dospělé středního věku bez přítomnosti rizikových faktorů pro vznik vážných forem onemocnění covid-19, a nízké pro starší dospělé nebo osoby, u nichž existují rizikové faktory.
  • Riziko rozvoje vážného onemocnění covid-19 u nevakcinovaných osob, které byly v kontaktu s plně vakcinovanou osobou exponovanou infekci virem SARS-CoV-2 je velmi nízké/nízké pro mladší dospělé a dospělé středního věku, u nichž není přítomen rizikový faktor pro vznik vážného onemocnění covid-19, a střední pro starší dospělé nebo pro osoby s existujícími rizikovými faktory (dosud jsou k dispozici omezené informace).

Celkové snížení rizik vzniku vážného onemocnění covid-19 závisí na proočkovanosti celkové populace a je ovlivněno několika dalšími faktory jako je věk a zdravotní stav, vlastnosti vakcín, výskyt variant viru, prostředí a epidemiologická situace.

Při odhadování současných rizik, jsou aktuálně uváděny specifické situace, kdy mohou být nefarmaceutické intervence (Non-Pharmaceutical Interventions –  NPIs) zmírňovány:

  • Pokud se plně vakcinované osoby stýkají  s jinými plně vakcinovanými osobami (riziko velmi nízké/nízké), nařízení fyzických odstupů a nošení obličejových masek lze zmírnit;
  • Pokud se nevakcinované osoby, nebo nevakcinovaní ze stejné domácnosti nebo sociální „bubliny“ (social bubble) setkávají s plně vakcinovanými, nařízení  fyzických odstupů a nošení obličejových masek lze zmírnit a to v případě, že neexistují rizikové faktory pro vznik vážného onemocnění nebo nižší účinnosti vakcinace (např. vyšší věk, imunosuprese, jiné zdravotní  problémy).
  • V případě trasování kontaktů by pro vakcinované kontakty, exponované potvrzenému případu, měla pokračovat opatření v souladu s existujícím ECDC návodem (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management).

Přesto, zdravotní orgány mohou zvážit odhad rizika případ od případu (case-by-case)   a následně určit některé plně vakcinované kontakty jako kontakty s nízkým rizikem přenosu. Faktory, které je třeba zvážit při takovém odhadu, zahrnují např. místní epidemiologickou situaci s ohledem na cirkulující varianty, typ aplikované vakcíny a věk kontaktu. Dále je třeba posoudit riziko dalšího přenosu kontaktem na zranitelné osoby.

  • Požadavky na testování a karanténu cestovatelů (pokud jsou uplatňovány) a pravidelné testování na pracovišti lze zrušit nebo modifikovat pro plně vakcinované osoby po dobu, kdy v komunitě vůbec necirkulují (nebo cirkulují ve velmi nízké míře)  immune escape variants“ – varianty se schopností unikat již vytvořeným protilátkám.  V případě cestovatelů se jedná o komunity v zemích jejich původu.
  • V současné epidemiologické situaci by v zemích EU/EEA měla být dodržována NIPs bez ohledu na vakcinační stav osob ve veřejných prostorách a při velkém nahromadění osob, včetně cestování.
  • Země, které uvažují o uvolňování opatření pro plně vakcinované osoby, by měly počítat s možností  negativního  vnímání populace ve smyslu rozdílného,  nespravedlivého přístupu k vakcínám.

Příklady ze zemí s vyšší proočkovaností a následnému  poklesu vážných průběhů onemocnění covid-19  a poklesu SARS-CoV-2 incidence (UK, Izrael)  jsou známkou toho, jak lze redukovat přenos v populaci důsledným prováděním a pomalým zmírňováním preventivních opatření v oblasti veřejného zdravotnictví a současně pokračovat v zásobování vakcínami v co největším počtu a rychle jak jen je možné. Platí to pro všechny země napříč EU/EEA.

Odkaz:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf

Citace:: European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission risks and implications for non-pharmaceutical interventions – 21 April 2021. ECDC: Stockholm; 2021

 

Podle materiálu ECDC volně zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ