Migrace a zdraví

 

Migranti a uprchlíci čelí mnoha problémům, které mohou mít dopad na jejich zdraví. Jazyková  bariéra, kulturní rozdíly a nedostatečný přístup k informacím a službám, stejně jako stigma nebo diskriminace, to vše představuje výzvy jak pro jednotlivce, tak pro instituce a organizace na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. ECDC spolupracuje s členskými státy EU na identifikaci a zacílení zranitelných skupin obyvatelstva s cílem snížit nerovnosti těchto skupin populace zejména v oblasti zdraví.

 

ECDC Migrant health

ECDC Monitoring infectious diseases among migrants

EUROSTAT Migration and migrant population statistics

WHO Europe Migration and health