Migrace a zdraví

Ukrajina

Informace o zdravotní péči pro občany Ukrajiny

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

Materiály ECDC

Informační pokyny k individuálnímu posouzení zdravotního stavu uprchlíků v češtině

Testování na přítomnost infekce tuberkulózy a screening onemocnění tuberkulózou mezi uprchlíky přicházejícími do evropských zemí z Ukrajiny v češtině