Legislativa k infekčním nemocem

Legislativa k očkování

  • Vyhl. MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 30 …Hrazené služby a očkování, vzteklina, tetanus, tbc, chřipka, pneumokoky, HPV…)